Přihlášení do závodu

Pro účast na Moravian Wallachia Classic stačí vyplnit přihlášku a zaplatit startovné.

Přihlášku ve formě elektronického formuláře naleznete na této stránce. Podmínkou pro zařazení na seznam přihlášených posádek je zaplacení startovného. Výši startovného a pokyny k platbě uvádíme níže.
Startovné MWC 2022 zahrnuje:

Účast v podniku.

Možnost klasifikace do šampionátu Classic Challenge.

Označení vozidla a posádky.

Roadbook s mapou.

Minimálně 12 testů přesnosti

Profesionální časomíru a zpracování výsledků.

Výsledkový SMS servis - okamžité výsledky na mobil

Upomínkové předměty.

Trofeje pro vítěze.

Občerstvení v místě startu.

Driver’s drink po skončení I. etapy.

Oběd v průběhu II. etapy.

3x občerstvení v průběhu soutěže.

2x vstupenku na slavnostní galavečer s rautem.

Doprovodný program.

Parkoviště v prostoru startu u Bistra Razula.

Co není zahrnuto v ceně startovného:

Ubytování.

Pojištění.

Úhrada vkladu do 31. 3. 2022 do 15. 5. 2022 po 15. 5. 2022*
Kategorie Classic 10 500 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč
Kategorie Exclusive 18 000 Kč 18 000 Kč 20 000 Kč
Kategorie TATRA ** 8 500 Kč 10 000 Kč 12 000 Kč
Příplatek ke startovnému      
Třetí a další osoba v posádce - 2 500 Kč 2 500 Kč
Třetí a další osoba v posádce mladší 15 let - 1 000 Kč 1 000 Kč
Tréninkový kemp před startem - 500 Kč 500 Kč
* pouze na základě souhlasu pořadatele ** zvýhodněné startovné pro majitele vozidel značky TATRA, pro které bude v případě účasti dvou a více vozů vypsán značkový pohár


Číslo účtu: 2901 89 7600/2010
Banka: FIO banka Vsetín
Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení jezdce

Ceny jsou včetně DPH.
 

POZOR: Vrácení startovného při zrušení akce!

Veškeré platby startovného prochází oficiálním účetnictvím agentury na oddělený účet. V případě zrušení akce z důvodu epidemiologických opatření budou přijaté platby startovného vráceny v plné výši zpět na účty plátců!

Přihláška


Uzávěrka přihlášek:
15. 5. 2022 / 24:00


>> Podmínkou zařazení posádky do seznamu přihlášených je včasná úhrada startovného.

>> Pořadatel MCW akceptuje max. 100 přihlášek. Po dosažení tohoto počtu bude seznam posádek uzavřen a případné další přihlášky zařazeny do pořadníku.

>> Přihlášky došlé po uzávěrce budou řešeny individuálně bez záruky přijetí do závodu.

Jezdec

Spolujezdec

Krátké představení pro moderátora závodu. Zajímavosti, účast v motoristických podnicích, vztah k veteránům, apod.

Další spolujezdci

Týmový pohár

Registrace do Týmového poháru. Každý tým mohou tvořit minimálně 3 a maximálně 4 posádky. V případě, že soutěžíte individuálně, nevyplňujte.

Soutěžní vozidlo

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Připojte 1-2 obrázky Vašeho vozidla. Odesláním fotografií udělujete pořadadateli MWC souhlas pro zpracování a užití snímků v rámci propagace MWC.

Zařazení

Zvlášť vyhlašovaná kategorie pro posádky s klasickým měřením mechanickými stopkami. Máte-li zájem o účast, zvolte ANO.

Výsledkový SMS servis

Zadejte číslo telefonu, na který budou odesílány výsledky měřených testů.
Pokud máte zájem o účast na měřeném zkušebním předstartovním testu, zvolte možnost ANO.