Elektronická vývěska Moravian Wallachia Cassic

Startovní pořadí do II. etapy

Startovní pořadí do I. etapy

Návod k polepu vozu (zveřejněno 23. 6. 2021, 11:00)

Informace před startem (zveřejněno 23. 6. 2021, 11:00)

Časový harmonogram (zveřejněno 23. 6. 2021, 11:00)

Seznam přihlášených posádek (zveřejněno 23. 6. 2021, 11:00)

Zvláštní ustanovení 

Propozice Classic Challenge 2021 (zveřejněno 10. 2. 2021)

Přihláška (zveřejněno 10. 11. 2020)