Co je
setinová rally

MWC se jede jako volný závod historických vozidel řazený do kategorie tzv. setinových rally. Jedná se o motoristickou disciplínu s mnohaletou tradicí.

Koná se za běžného provozu na pozemních komunikacích

Účastnící musí dodržovat pravidla silničního provozu

Posádky absolvují trať dle přiděleného rychlostního průměru

Přesun mezi etapami je s přesností na minutu

Sportovní charakter podniku udávají testy přesnosti TP

V rámci podniku jsou vyhlašováni vítězové kategorií a celkový vítěz


Trať

Trať setinové rally je přesně vytyčený úsek s vloženými měřenými testy. Přesná podoba trati bývá zpravidla odtajněna až krátce před startem závodu. Hlavním navigačním nástrojem posádky je šipkový itinerář. Spolujezdec má k dispozici pořadatelem určený rychlostní průměr, celkové a dílčí vzdálenosti, navigační schémata v podobě šipek (odtud název), stanovené časy a orientační nákresy testů přesnosti.

Soutěžící se pohybují po silnicích 1. – 3. třídy a místních komunikacích v běžném provozu. Ve výjimečných případech může být pro průjezd zneplatněno silniční značení – tato skutečnost je vždy vyznačena v itineráři. Rychlostní průměry jsou navrženy s dostatečnou rezervou. Překračování povolených rychlostních limitů nebo bezohledná a agresivní jízda v obydlených místech, nejen že vrhá špatné světlo na MWC, ale může být důvodem pro diskvalifikaci posádky.
Setinové rally jsou o přesnosti a souhře posádky. Samozřejmou podmínkou je dodržování dopravníchh předpisů, především nepřekračování povolené rychlosti.

Vozidla

Setinové classic rally se vypisují zpravidla pro majitele historických automobilů – veteránů. Přesné znění pravidel je plně v kompetenci pořadatele závodu. Kategorie CLASSIC se zpravidla řídí předpisem pro klasifikaci HV. Tedy rokem výroby, kdy se vozidlo stává historikem. Kromě základní kategorie CLASSIC je často vyhlašována kategorie EXCLUSIVE, v rámci které mohou startovat i zajímavé sportovní vozy mladšího data výroby. Základním předpokladem pro připuštění do závodu je platná testace HV (technická kontrola u vozů kategorie EXCLUSIVE) a zaplacená zákonná pojistka. Při splnění výše uvedených podmínek by vozidlo mělo být pro závod patřičně „ustrojeno“ a připraveno. Přece jen se jedná o společenskou událost. Jiná omezení nejsou.
Je lhostejno, máte-li v garáži 60 let starý Mercedes, VAZ nebo Škodu 120. Odpovídají-li platným technickým předpisům a dostává se jim patřičné péče, přihlaste se a užijte si neopakovatelný víkend na Valašsku.

Testy přesnosti

Základní testy, během kterých posádky musí zajet stanovený úsek v určeném čase.
Například: 100m za 20s.
Během testu nelze zastavit.
Boduje se výsledek s přesností na setiny sekundy. Odtud název soutěže. Délka testů se liší, ale zpravidla nepřesahuje stovky metrů. V rámci jednoho testu může být více měření – stanovených časů. Obtížnost testu zvyšuje členitý terén a povrch. Klíčovou roli v posádce hraje spolujezdec, který kromě navigačních povinností, ovládá stopky a koordinuje pohyb v TP.
Principem setinových rally a klíčem k úspěchu není rychlost, ale orientace v provozu a precizní odhad při ovládání vozu v TP.