MWC_ico_GRAY_application

Přihláška a startovné

MWC_ico_GRAY_crews

Seznam přihlášených

MWC_ico_GRAY_timeschedule

Program

MWC_ico_GRAY_proposition

Propozice

MWC_ico_GRAY_track

Trať

Elektronická vývěska

Elektronická vývěska Moravian Wallachia Classic. Aktuální informace pro posádky před startem a v průběhu závodu.
Startovní pořadí do II. etapy (zveřejněno 24. 6. 2022, 19:50)
Týmový pohár - posádky (zveřejněno 24. 6. 2022, 15:05)
Startovní pořadí do I. etapy (zveřejněno 24. 6. 2022, 14:53)
Časový harmonogram (zveřejněno 22. 6. 2022, 20:00)
CZE / Informace před startem (zveřejněno 16. 6. 2022, 20:00)
DEU / Informationen vor dem Start (zveřejněno 16. 6. 2022, 20:00)
Seznam přihlášených posádek (zveřejněno 22. 6. 2022, 20:00)
CZE / Zvláštní ustanovení (zveřejněno 16. 6. 2022, 20:00)
Návod k polepu vozu (zveřejněno 16. 6. 2021, 20:00)
Propozice Classic Challenge 2022 (zveřejněno 10. 2. 2022)
Přihláška (zveřejněno 10. 11. 2021)

Co je
setinová rally

MWC se jede jako volný závod historických vozidel řazený do kategorie tzv. setinových rally. Jedná se o motoristickou disciplínu s mnohaletou tradicí.

Koná se za běžného provozu na pozemních komunikacích

Účastnící musí dodržovat pravidla silničního provozu

Posádky absolvují trať dle přiděleného rychlostního průměru

Přesun mezi etapami je s přesností na minutu

Sportovní charakter podniku udávají testy přesnosti TP

V rámci podniku jsou vyhlašováni vítězové kategorií a celkový vítěz


Trať

Trať setinové rally je přesně vytyčený úsek s vloženými měřenými testy. Přesná podoba trati bývá zpravidla odtajněna až krátce před startem závodu. Hlavním navigačním nástrojem posádky je šipkový itinerář. Spolujezdec má k dispozici pořadatelem určený rychlostní průměr, celkové a dílčí vzdálenosti, navigační schémata v podobě šipek (odtud název), stanovené časy a orientační nákresy testů přesnosti.

Soutěžící se pohybují po silnicích 1. – 3. třídy a místních komunikacích v běžném provozu. Ve výjimečných případech může být pro průjezd zneplatněno silniční značení – tato skutečnost je vždy vyznačena v itineráři. Rychlostní průměry jsou navrženy s dostatečnou rezervou. Překračování povolených rychlostních limitů nebo bezohledná a agresivní jízda v obydlených místech, nejen že vrhá špatné světlo na MWC, ale může být důvodem pro diskvalifikaci posádky.
Setinové rally jsou o přesnosti a souhře posádky. Samozřejmou podmínkou je dodržování dopravníchh předpisů, především nepřekračování povolené rychlosti.

Vozidla

Setinové classic rally se vypisují zpravidla pro majitele historických automobilů – veteránů. Přesné znění pravidel je plně v kompetenci pořadatele závodu. Kategorie CLASSIC se zpravidla řídí předpisem pro klasifikaci HV. Tedy rokem výroby, kdy se vozidlo stává historikem. Kromě základní kategorie CLASSIC je často vyhlašována kategorie EXCLUSIVE, v rámci které mohou startovat i zajímavé sportovní vozy mladšího data výroby. Základním předpokladem pro připuštění do závodu je platná testace HV (technická kontrola u vozů kategorie EXCLUSIVE) a zaplacená zákonná pojistka. Při splnění výše uvedených podmínek by vozidlo mělo být pro závod patřičně „ustrojeno“ a připraveno. Přece jen se jedná o společenskou událost. Jiná omezení nejsou.
Je lhostejno, máte-li v garáži 60 let starý Mercedes, VAZ nebo Škodu 120. Odpovídají-li platným technickým předpisům a dostává se jim patřičné péče, přihlaste se a užijte si neopakovatelný víkend na Valašsku.

Testy přesnosti

Základní testy, během kterých posádky musí zajet stanovený úsek v určeném čase.
Například: 100m za 20s.
Během testu nelze zastavit.
Boduje se výsledek s přesností na setiny sekundy. Odtud název soutěže. Délka testů se liší, ale zpravidla nepřesahuje stovky metrů. V rámci jednoho testu může být více měření – stanovených časů. Obtížnost testu zvyšuje členitý terén a povrch. Klíčovou roli v posádce hraje spolujezdec, který kromě navigačních povinností, ovládá stopky a koordinuje pohyb v TP.
Principem setinových rally a klíčem k úspěchu není rychlost, ale orientace v provozu a precizní odhad při ovládání vozu v TP.